Kas groenten

In de tomatenteelt is onderzoek gedaan bij de WUR. Uit dit onderzoek bleek dat er 1,3 kg per m2 meer productie was te meten dan bij onbehandelde planten.
In de paprikateelt wordt Pentakeep breed toegepast. Ook in deze teelt is er een proef gedaan bij WUR.
Met het gebruik van Pentakeep vloeibare meststof in de komkommerteelt zien we duidelijk een vitaler gewas. Het blad is steviger en mooi groen van kleur. Hierdoor is de gevoeligheid voor meeldauw lager en kunnen er meer vruchten geoogst worden.
Te verwachte resultaten van het gebruik van Pentakeep vloeibare meststof in de aubergine teelt zijn
Wanneer wij nieuwe resultaten in andere gewassen kunnen aantonen, zullen wij deze uiteraard publiceren.